AAN  DE  RIJN

zuidzijde vanaf de splitsing met de IJssel

De grens tussen Arnhem en Huissen loopt enigszins grillig. Nabij de Immerloo-plas is er een noordelijk gerichte grensverloop die in scherpe punt zuidelijk wordt. Daar staat een nieuwe paal langs de Ir Molsweg naar Huisen.
Een oude paal staat verder van de rivier af op bovengenoemd dijk opvallend is echter het opschrift: Holthuizen ipv Elden –Huissen. Deze paal markeert de grens tussen het Hertogdom Gelre en het hertogdom Kleef, waartoe Huissen behoorde. In 1816 is de grens opgeheven en kwam Huissen bij Nederland. De paal is van basalt; recentelijk is de ooit aangebrachte witte verf verwijderd. (gemeente Arnhem: Lichtenberg en Floor)
Grenspalen tussen Arnhem en Elden zijn wellicht verdwenen bij de uitbreidingen van Arnhem zuidelijk van de Rijn: Malburgen.
Westwaarts gaande staat een grenspaal Elden-Driel iets oostelijk van de spoorbrug bij Oosterbeek. De doorsnede is rechthoekig met een afgeronde bovenkant over de langste zijde. De paal staat achter een afrastering en is goed onderhouden: helder witte verf en zwarte letters

Deze paal staat ter hoogte van de splitsing van Rijn en IJssel langs de weg naar Huissen.

De eerste foto toont het Huissense wapen: een zwaan. Dit wapen is afgeleid van het oude wapen van Kleef, want Huissen kreeg stadsrechten van Kleef. Pas in 1816 is Huissen bij Nederland gevoegd. Huissen was één van de zogenaamde Kleefse Enclaves.Op de tweede foto staat aangegeven dat de paal onthuld is op 23-4-1986.
De andere, niet getoonde, kant laat het wapen van Arnhem zien: de dubbelkoppige adelaar. De paal staat op de grens tussen beide gemeenten.

De paal is van graniet en geschonken door de steenhouwers Gebroeders Grillo te Huissen.

 

 

 

De oude Rijndijk ligt langs de zuidrand van Arnhem zuid. Ten zuiden van de Immerloo-plas staat deze paal. Holthuizen was, samen met Malburgen en Klein Holthuizen, een deel van Kleefse enclave rond Huissen. Daarmee markeerde deze paal het onderhoudsdijkvak van Holthuizen. De paal is van hardsteen en bewerkt met een ribbelstructuur.

 

 

 

 

 

 

Op korte afstand van de spoorbrug Arnhem-Elst staat deze paal op de grens van Elden en Driel. Qua vorm lijkt deze paal op de paal die de grens met Holthuizen aan geeft

Een paal op de grens tussen Elden en Arnhem heb ik niet gevonden; evenmin die op de grens van Arnhem en Huissen of op de grens van Driel met Heteren.

zuidzijde vanaf WAGENINGEN

Oostelijk van de Grebbeberg ligt de provinciegrens tussen Wageningen en Rhenen. Deze grens kruist de Grebbedijk en op dit punt staat een hardstenen paal zonder inscriptie: vierkant op een bredere voet en een puntige bovenkant; geel korstmos; ca 60 cm boven mv; beschadigingen. Op een tekening van Rijkswaterstaat dd september 1843 inzake de verhoging van de Grebbedijk staat aangegeven: “steenen grenspaal”. Volgens de gemeente Wageningen is de paal herplaatst; wellicht in 2009.