Grenspalen op dijken

Zodra langs de rivieren een sluitende bedijking aangelegd werd, veranderde er nog al wat. De rivier kon alleen nog buitendijks  het sediment van zand , klei slib kwijt. Binnendijks kwam wel meer grond vrij om te bebouwen, maar kwamen geen afzettingen meer. Binnendijks ging de bodem ook nog  inklinken. Ook ontstond er de behoefte aan beheersing van het grondwater. Dorpspolders ontstonden en dat leidde weer samenwerking tussen de polders om het binnendijkse teveel aan water via weteringen naar de rivier te leiden.
Samenwerking gold ook voor het gezamenlijk dijkbeheer. Gemeentelijke grenspalen gaven duidelijkheid over “wie doet iets op een dijkvak”. Voor de afscheiding tussen de kleinere kernen zijn (althans langs de Waal) de witte dijkpalen neergezet. De Rijksdienst voor Monumenten geeft vaak aan dat deze “palen” van ijzer zijn en rond het jaar 1900 zijn geplaatst.

Ik heb een verdeling gemaakt  tussen de Rijn, het Pannerdens kanaal en de Waal.

Verkenningen vanaf 2014