op  de  grens  van  gelre

Inleiding

 

Voorafgaand aan de provincie Gelderland was er het Hertogdom Gelre. Het grootste verschil tussen beiden is dat Gelre ook een groot zuidelijk deel omvat dat deels in het huidige Duitsland ligt: het Vierde Kwartier. Dat Vierde of Opper Kwartier lag, ruim gezien, rond Venlo en Roermond en is nu grotendeels opgenomen in de provincie Limburg.
Daarnaast zijn er ook kleinere verschillen tussen de randen van Gelderland en van Gelre. Hier en daar zijn er grensstenen aan te treffen op de voormalige Gelregrens. Voorafgaand aan de grenzen van het Vierde Kwartier zijn deze grensstenen vermeld onder de titel “niet op provinciegrens”. Daarna volgen grensstenen geplaatst na de opdeling van het Vierde Kwartier.

 

De vier kwartieren van Gelre: Graafschap Zutphen-de Veluwe-Nijmegens kwartier-Opperkwartier