op  de  grens  van  gelderland

Inleiding

Op de grens van de provincie Gelderland staan meerdere markeringen. Om de grens aan te geven zijn er grenspalen en grensstenen. Andere markeringen hebben andere doeleinden; bijvoorbeeld het verdelen van dijkonderhoud. De stenen en palen op de grens met Duitsland zijn elders op de website uitvoerig toegelicht. Hier gaat het over de grenzen met andere provincies.

Daar waar een provinciale weg van de ene naar de andere provincie overgaat zijn vroeger in de wegberm grote grenspalen geplaatst. Op de ene kant staat GELDERLAND en op de andere zijde de naam van de aangrenzende provincie. Deze grenspalen worden hieronder als eerste weergegeven.

Soms valt een provinciegrens samen met een gemeentegrens en kan het dus voorkomen dat er gemeentegrenspalen op de provinciegrens staan. Dat geldt ook voor markepalen die de grens van een marke aangeven. Voorbeelden zijn de grenspalen van Deventer en Olst en markepalen in de buurt van Eibergen.

Tenslotte zijn er palen met andere herkomst, zoals jachtpalen om een grens van een heerlijkheid cq jachtgebied aan te geven of dijkpalen. Deze staan op de dijk van enkele rivieren en markeren de beheers- of onderhoudsgrens.

De drie typen palen zijn hierna afzonderlijk beschreven.

De verkenningen zijn verspreid over de jaren 2016 tot 2018.