Bij Barneveld

De Zelderseweg verbindt de plaatsen Nijkerk en Barneveld met elkaar. Ter hoogte van het gehucht De Zelder staat in de berm een hardstenen grenspaal. Het is geen gemeentelijke grenspaal, maar begrenst de onderhoudsplicht. Tot aan deze paal was Nijkerk verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Men heeft voor een markering gekozen omdat de weg wisselend over delen van de beide gemeenten liep. Op de paal staat de tekst “AMPT VAN BARNEVELT” gericht op Barneveld. De paal is geplaatst in 1722 zoals wordt beschreven in een publicatie van “Oud Nijkerk”. Tevens is het jaartal 1758 op de kop aanwezig; zijnde het jaar van vernieuwing.

De paal is duidelijk beschadigd en vertoont plekjes met grijze korstmos.