bij Dieren (gemeente Rheden)   

verkend in 2013

  

Hof te Dieren
Ten westen en ten zuiden van Dieren ligt de Hof te Dieren. Het Hof te Dieren is een landgoed dat onder deze naam bekend werd toen Stadhouder-koning Willem III het bestaande, middeleeuwse huis liet ombouwen tot een jachtslot. Na verloop van tijd kwam het in 1820 in bezit van het geslacht Twickel. Er is momenteel geen landhuis meer, maar het landgoed is er nog wel. Delen van het landgoed zijn het Voorste en het Achterste Schaddeveld. De latere eigenaar van het landgoed: familie Van Wassenaer Obdam Twickel had het alleenrecht van jacht.  Om de grenzen van het jachtgebied goed af te bakenen zijn rond 1820 op de hoeken van beide Schaddevelden zandstenen palen geplaatst.

Jachtpalen
In de loop der tijd raakten palen beschadigd of verdwenen zelfs. Bovendien werd in 1923 een wet aangenomen waarin de “heerlijke jachtrechten” werden afgeschaft. De palen hadden toen geen functie meer. Rond 2010 kwam de huidige eigenaar: Stichting Twickel op de gedachte de jachtpalen te herplaatsen. Er stonden nog drie jachtpalen en er lagen enkele gebroken palen in opslag. Er zijn vijf palen uit Bentheimer en/of Gildehauser zandsteengroeven bijgemaakt: 3,5 meter lang; 2 meter boven de grond; 20x25 cm doorsnede en licht van kleur.

Locaties
De meeste palen staan in het bos en zijn niet gemakkelijk te vinden. Direct in het zicht zijn twee palen langs de Schaapsallee. Twee palen zijn redelijk gemakkelijk te vinden:  één bij het pad naar de Elsberg (locatie A2) en één langs het verlengde van de Imboslaan (locatie V3). Bij de paal A2 staat een informatiebord.

De kaart toont alle locaties. De foto’s volgen hieronder.

Achterste Schaddeveld paal A1

Achterste Schaddeveld paal  A 2

Achterste Schaddeveld paal A 3

Achterste Schaddeveld paal A 4

Achterste Schaddeveld paal A 5

Voorste Schaddeveld paal V 1

Voorste Schaddeveld paal V 2

Voorste Schaddeveld paal V 3

Voorste Schaddeveld paal V 4

Voorste Schaddeveld paal V 5

Voorste Schaddeveld paal V 6

De meeste palen zijn gefotografeerd in 2013; enkele opnieuw in 2016 voor een verificatie.

 

Nieuwe locaties voor de Dierense jachtpalen
De zogenaamde Schaddevelden vormden enclaves in een gebied van Natuurmonumenten en sloten evenmin aan bij naburige terreinen van de Stichting Twickel. Een en ander was aanleiding tot een ruil van gebieden op 17 mei 2017. De jachtpalen zijn verplaatst naar de nieuwe randen van het Twickelse gebied. In 2018 heb ik de nieuwe locaties van de palen gezocht. Informatie van de staf van Twickel maakte twee aspecten duidelijk. Ten eerste: Als herinnering aan de Schaddevelden heeft men de paal naast het pad naar de Elsberg laten staan inclusief het informatiebord. Dat betekent dat er 10 palen verplaatst zijn. Ten tweede: Enkele palen moesten gerepareerd worden. Die zijn later geplaatst aan de zuidelijke rand van het gebied.

paal 1; westelijk van de spoorlijn; langs het pad vanaf het parkeerterrein in Ellecom; foto komt nog

 

 

 

 

 

 

paal 3 staat op de weg tussen de Carolinaberg en de Prins Willemsberg en tegelijk op de grens met Middachten; nieuwe paal.

 

 

 

paal 2 staat op een zijpad van de Schapenberg op de grens met terrein van Middachten; lijkt een nieuwe paal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

paal 4 staat bij de kruising van de Lange Juffer en de Burmania-allee. Het is een nieuwe paal en staat ook op de grens met Middachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

paal 5: in de bosrand met zicht op de Carolinahoeve; een nieuwe paal

 

 

 

 

 

 

 

 

paal 7: aan het verlengde van de Imboslaan; een oude paal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paal 9:bij het laatste huis aan de Imboslaan vanaf de bebouwde kom

 

 

 

 

 

paal 6; staat langs een zijfietspad vanaf de Lange Juffer naar de Carolinahoeve; het is een nieuwe paal

 

 

 

 

 

 

paal 8: een oude paal aan de Plaggeweg; het noordelijkste punt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paal 10:op de zuidoostelijke punt van het gebied