grens Elst (U)-Amerongen

 

De grens tussen Amerongen en Elst (U) ligt in het Elsterbos en mede vanwege het boskarakter min of meer vaag. Pas in 1714 is die grens tussen de Vrije Hoge Heerlijkheid van Amerongen en de Stadsjurisdictie van Rhenen vastgesteld. Op gezamenlijke kosten zijn in 1717 vier grenspalen geplaatst ter markering van de grens. Ondertussen zijn er nog drie aanwezig; hoewel beschadigd en deel verplaatst.

De noordelijkste paal staat in het bos bij de zgn Galgenberg. Deze is voorzien van het wapen van de  Heerlijkheid Amerongen en het woord Jagtregt met op de andere zijde de plaatsnaam Rhenen. De andere palen staan nabij de Rijksstraatweg.

Info uit: “De grens tussen Amerongen en Elst” door H.P. Deys in OUD RHENEN januari 2006

de verkenning was in zomer 2020.

Paal 1 in het bos nabij de Galgenberg:hoge paal ca 3M; min of meer gladde hardsteen; weinig beschadigd; vierkant 25x25 cm; bovenop en onderaan een weinig mos; er is een wapenschild aangebracht  met een adellijk wapen en daaronder uitgebeiteld: HOOGE HEERLYCKHEID AMERONGEN GINKEL ELST en daaronder, vermoedelijk later toegevoegd, het woord JAGTREGT.

Paal 2 staat op de hoek van de Rijksstraatweg-Vissersweg. De paal is gelijk aan paal 1 maar korter boven de grond: ca 2,40M; langs de kanten zijn beschadigingen; het adellijke wapen is nauwelijks te herkennen; in de tekst zijn weggehakt de woorden: HOOGE HEERLYCKHEID. Het woord JAGTREGT ontbreekt.

Paal 3 staat op de westrand van Elst in de straat Oudeweg voor huizen met nummers 2 en 4. Vermoedelijk is dit niet de grens geweest. Ook deze paal is gelijk aan de beide andere, maar nog korter boven de grond: ca 1,40M. Wapen en tekst zijn slecht leesbaar; het woord JAGTREGT ontbreekt. De paal is hier en daar bedekt met geel korstmos.