grenspalen rond Egmond

De gemeente Egmond werd gevormd door drie dorpen: Egmond aan de Hoef, Egmond-Binnen en Egmond aan zee, alsmede de buurtschappen Rinnegom en Wimmenum. Er zijn ooit op de grenzen tussen de dorpen grenspalen geplaatst en uiteraard met aangrenzende gemeenten: Alkmaar, Heiloo en Bergen. Wimmenum is een tijd zelfstandig geweest, maar in 1857 bij Egmond gevoegd. De grens Wimmenum-Bergen werd toen Egmond aan de Hoef-Bergen en de grens Wimmenum-Egmond aan de Hoef werd een binnengrens,waar palen met het wapen van Wimmenum stonden. Door deze ontstaansgeschiedenis zijn de palen ongelijk in vorm en afmetingen.

Informatie is gevonden op het internet. De verkenning is gedaan in 2018.

De noordgrens met Bergen vroeger Wimmenum en oostgrens met Alkmaar

In 1736 is de noordgrens vastgelegd met zeven houten palen. Tussen 1754 en 1759 zijn die vervangen door stenen palen. Er zijn er nog vier over. De palen zijn van Namense hardsteen; 240 cm hoog; vierkant; gemiddelde afmeting: 25x25 cm; obeliskvormig met een puntige kop. Er twee wapens op aangebracht; het wapen van de Heer van Bergen graaf Willem van Nassau-Bergen en van de Heerlijkheid Wimmenum. De Heerlijkheid Wimmenum is in 1679 gekocht door Jan Six, lid van de bekende familie Amsterdamse kooplieden/bestuurders. Het wapen van Nassau-Bergen is samengesteld: in het hart het wapen van Bergen: 6 vogels en daarachter 4 kwarten met boven 2 klimmende leeuwtjes, onder 1 zittend leeuwtje en een balk. Het wapen van Wimmenum toont 3 wassende manen.

wapen Heer van Bergen

wapen Wimmenum

Paal 1 staat in de duinenrij vlak achter de woningen. Iets minder hoog dan de andere palen; gaaf; duidelijke wapens.

 

Paal 3 staat in het Kapelweidje; vroeger stond   boven de grond; gaaf; twee wapens; veel.

Paal 2 staat aan de Herenweg bij de toegang tot het terrein van een vervoerbedrijf. Ruim 2 m boven de grond; de punt is van de kop af; twee wapens; witachtige vlekjes korstmos.

er een kapel; vandaar de naam. Ruim 2m; korstmos.

Paal 4 staat aan de Bandijk tegenover de  

twee wapens; veel bruinachtig korstmos.  verplaatst naar deze locatie op 11 september

 

Krommedijk. Ruim 2 m boven de grond; gaaf; Stond aanvankelijk aan de strandzijde;
1991.

Paal 5 staat op de oostgrens met Alkmaar. De locatie is aan de Hoeverweg bij huisnr 31; rond 1750 geplaatst; wellicht ligt het bovenste deel in de vaart. De hoogte is ca 1 m; vierkant ca 25x25 cm; bewoners van nr 31 hebben de paal wit geverfd.

 

 

De drie Egmonddorpen waren vroeger zelfstandig met eigen grensmarkeringen die nu intern staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zuidoostgrens van Egmond is met Heiloo.

 

Paal 6 staat op de oude grens tussen Egmond aan de Hoef en Wimmenum. De locatie is in een volkstuintjes complex aan het Nagtegalenpad. De hardstenen paal staat

 

ongeveer 180 cm boven de grond; is vierkant: 20x20cm; heeft een ronde kop; geel korstmos.

Er zijn twee wapens te onderkennen; dat van Wimmenum: 3 wassende manen en dat van de Baljuw van de Egmonden: gekeperde strepen.

Paal 7 staat aan de Voorstraat bij de aansluiting van de Sportlaan tussen Egmond aan zee en Egmond aan de Hoef. Teruggevonden onder het zand, gerestaureerd en hier geplaatst in 1980. .

De paal is van hardsteen; gaaf; ca 120 cm hoog; vierkant ca 20x20 cm; heeft een puntkop; zijkanten afgeschuind. Er zijn geen wapens aangebracht. Een tweede paal zou staan op P-terrein van camping aan de Nollenweg.

Paal 8 Iets oostelijk van Egmond-Binnen ligt de grens met Heiloo. Langs de Vennewatersweg staat een hoge grenspaal. In de 18-de eeuw liet de Heer der Egmonden eenzijdig grenspalen plaatsen, waaronder op deze plek. De paal is van Namense hardsteen; zeer hoog 250cm; een puntige kop; vierkant ca 20x20 cm; toont twee wapens: van de Baljuw der Egmonden: gekeperde strepen en van de Heer van Foreest: een gekartelde balk. De wapens staan tegenover elkaar, maar naast elkaar.

wapen van Egmond

wapen van Wimmenum

wapen van Foreest