grenspalen   rond  Bergen (NH)

Dankbaar is gebruik gemaakt van drie artikelen in de Bergense Kroniek; geschreven door de heren Min en Jansen. Zeer uitvoerig onderbouwd met archiefstukken is de geschiedenis van de grenspalen rond Bergen beschreven. Met name de jaartallen, de locaties en de beschrijving van de aangebrachte gemeentewapens zijn vermeld in de tekst en bij de foto’s.

Westelijk is de Noordzee de grens. Aan de noordkant grenst Bergen aan Schoorl. In 1732 zijn er acht houten palen geplaatst vanaf de centrale Herenweg naar het strand. Rond 1770 zijn de houten palen vervangen door palen van Namense steen. De eerste paal staat vlakbij de buitenste duinenrij en de vierde paal staat langs de weg Bergen-Schoorl nabij “De Zandhoeve”. Verder naar het oosten staat aan de Banscheidingssloot een betonnen paaltje met de namen Bergen en Schoorl. Er zijn er dus nog vijf palen over.

Aan de oostkant grenst Bergen aan het Noordhollandskanaal waarbij de as van het kanaal de grens is; dus geen palen nodig.
De zuidgrens is deels met Alkmaar. Bekend is dat er vijf palen hebben gestaan. Drie daarvan zijn verdwenen en de overige twee zijn verplaatst na een grenswijziging op 10 october 1972. Ze staan in de berm van de Groeneweg en langs de Bergerweg zuid van de Kwakelsbrug.
Het andere deel van de zuidgrens is met de Heerlijkheid Wimmenum en de Wimmenumpolder. Tussen 1754 en 1759 zijn de houten palen uit 1736 vervangen door stenen palen. Er zijn er nog vier over.

Op 1 januari 2001 is Bergen samengevoegd met de voormalige gemeenten Schoorl en Egmond met behoud van de naam Bergen. Kernen als Wimmenum, Camperduin, Groet en ‘t Woud behoren ook tot de gemeente Bergen. De gevonden grenspalen staan dus op oude gemeentegrenzen.

De verkenning is gedaan in 2017 en 2018.