grenspalen rond Alkmaar

 

 

De stad Alkmaar heeft grenspalen op de grenzen met de voormalige gemeenten Bergen, Egmond en Heiloo. De palen zijn niet gelijk van vorm en ook niet gelijk geplaatst. Bovendien staan veel palen er niet meer.
De twee meest noordelijke grenspalen staan op de grens met Bergen en dateren van rond 1770. Deze palen dragen twee wapens: enerzijds het wapen van Alkmaar en anderzijds het wapen van de Heer van de Vrije Heerlijkheid Bergen. Ze staan langs de Bergerweg zuid (paal 1) van de Kwakelsbrug en in de berm van de Groeneweg (paal 2). Ze zijn vanaf andere locaties verplaatst vanwege de grenswijziging tussen Alkmaar en Bergen op 1 october 1972. Drie andere Alkmaars-Bergense palen zijn verdwenen.
Een derde Alkmaarse grenspaal staat langs de Hoeverweg op de voormalige grens tussen Alkmaar en Egmond. De paal heeft geen wapens, is zwaar beschadigd en wit geverfd.
Paal 4 staat op de grens met Heiloo langs de zuidwestelijke Rondweg tegenover de Regulierslaan. Het is geen originele paal uit rond 1770, want het wapen van Heiloo ontbreekt op de achterkant.
Eerst stond er een Alkmaars-Heiloose paal op de hoek van de Kennemerstraatweg met de Heilooërdijk. Vanwege de grenswijziging in 1972 is de locatie gewijzigd. Uiteindelijk is deze vijfde paal op 8 september 2016 herplaatst in de Boekelermeer. In dit gebied hebben meer palen gestaan op de grens Alkmaar-Heiloo..

 

De verkenning is gedaan in 2017 en 2018. Nuttige informatie is gehaald uit publicaties van de Historische Verenigingen van Bergen en Heiloo.