grenspalen rond Doetinchem

In een leuk artikel, verschenen in Kronyck nr 159 (blad van Historische Vereniging Deutekom), beschrijft de heer B. Eenink de grenspalen rond Doetinchem. Daardoor  kwam ik te weten dat er daar ook grenspalen geplaatst zijn. Hij noemt vier palen op de gemeentegrens en twee in het Zelhelmse Museum Smedekinck.

Mijn verkenning was in 2020. Foto’s en locaties zijn hieronder opgenomen.

In 1920 zijn Ambt Doetinchem en Stad Doetinchem één gemeente geworden. Ter gelegenheid daarvan zijn de grenspalen, gemaakt van gewassen beton, geplaatst.
 In 2005 is de gemeente Bronckhorst gevormd uit diverse kleine gemeenten ten noorden en westen van Doetinchem. Op meerdere grenspunten zijn toen de grenspalen vervangen door metalen bordjes met de tekst: gemeente Bronckhorst. Bestaande grenspalen zijn toen verwijderd, omdat ze kapot waren of anderszins in slechte staat. Vandaar dat er nu nog vier oorspronkelijke grenspalen van Doetinchem op hun plek staan. De palen zijn vervaardigd van gewassen beton; dat betekent dat aan het oppervlakte duidelijk grindstenen te zien zijn. De palen zijn vierkant: ca 25x25 cm met een nagenoeg platte kop. De hoogte boven maaiveld is verschillend; variërend tussen 0,80 en 1,80 m. Iets onder de kop is op alle zijden een glad cementvlak aangebracht. Op de zijde die naar Doetinchem is gericht staat de plaatsnaam DOETINCHEM en op de tegenoverliggende zijde de naam van de andere gemeente. Dat is niet bij alle palen zo;  ook een blanco vlak komt voor. Soms ziet het eruit of de andere plaatsnaam met cement dicht gesmeerd is of dat een nieuw cementvlak aangebracht is.