twee grenspalen in het Openluchtmuseum Arnhem

Het Openluchtmuseum in Arnhem bezit twee grenspalen die min of aan de oostgrens van het park staan; aangegeven met een ster.
De ene paal is een jachtpaal die gestaan heeft nabij de zuidoever van de Rijn in de buurt van de spoorbrug van Oosterbeek. Deze paal gaf de grens aan van de Heerlijkheid Meijnerswijk. Van de laatste eigenaren zijn te noemen Graaf van Ranzow van Meijnerswijk die het kocht van de gemeente Arnhem in 1826. De Graaf verkocht het gebied in 1845 aan Koning Willem II.

De andere paal stond op de grens tussen Gelre en Gulik. Beide twee hertogdommen zijn later opgegaan in provincie Limburg. Na de Napoleontische tijd ging eerst het grootste deel van Gulik naar Pruissen. Na de verzelfstandiging van België gingen delen westelijk van de Maas naar België. Ook het vierde kwartier van Gelre rond Roermond is onderdeel van de provincie Limburg geworden.

Naast beide palen staat een informatiebord. Gegevens daarop zijn deels vermeld naast de foto’s.

Palen bezocht in voorjaar 2018. Dank aan het Openluchtmuseum voor de plattegrond.