grenspalen bij Zelhem

De grenspalen die ooit rond Zelhem stonden staan niet meer op de grens op één na: DOETINCHEM-ZELHEM.
In een leuk artikel, verschenen in Kronyck nr 159 (blad van Historische Vereniging Deutekom), beschrijft de heer B. Eenink grenspalen rond Doetinchem . Daardoor  kwam ik te weten dat er ook rond Zelhem grenspalen geplaatst zijn. Hij noemt drie palen van Doetinchem en Zelhem, waarvan er nog één op de oude grenslocatie staat. De andere twee staan in het Zelhemse Museum Smedekinck; net als twee palen die oorspronkelijk een locatie hadden op de grens tussen Zelhem en Ruurlo.

Mijn verkenning was in 2020. Foto’s en locaties zijn hieronder opgenomen.

De palen op de grens met Doetinchem zijn geplaatst in 1920, toen het Ambt Doetinchem en Stad Doetinchem één gemeente werden.
In 2005 is de gemeente Bronckhorst gevormd uit diverse kleine gemeenten ten noorden en westen van Doetinchem. Op meerdere grenspunten zijn toen de grenspalen van Doetinchem verwijderd, omdat deze kapot waren of anderszins in slechte staat. Zelhem werd een deel van de nieuwe gemeente Bronckhorst. En dus ook rond Zelhem werden grenspalen opgeruimd. Eén paal is blijven staan op de oude locatie, nl waar de Meindertweg de grens kruist. Twee van drie palen zijn vervaardigd van gewassen beton; dat betekent dat aan het oppervlakte duidelijk grindstenen als een vorm van versiering te zien zijn. De palen zijn vierkant: ca 25x25 cm meteen nagenoeg platte kop. De hoogte boven maaiveld is verschillend: 1,60 en 1,80 m. Iets onder de kop is een gladde cementvlak aangebracht op alle zijden. Op de zijde die naar Doetinchem is gericht staat de plaatsnaam DOETINCHEM. De kant  die naar de andere gemeente wijst kan blanco zijn. Soms ziet het eruit of de oorspronkelijke plaatsnaam dicht gevoegd is of een nieuw cementvlak aangebracht is.
Er zijn twee grenspalen met het opschrift DOETINCHEM overgeplaatst naar het Museum Smedekinck. Op de paal bij de ingang van het museum staat op de achterkant: ZELHLM.. De tweede paal staat achter op het erf en is van beton.
De andere palen met de namen ZELHEM-RUURLO zijn betonnen palen; vierkant ca 25x25 cm; ca 1,40 en 1,60 boven de grond. Beide tonen een verticale scheur. Deze staan oostelijk van het museumgebouw.

De op locatie overgebleven grenspaal van Zelhem is er één op de grens tussen Zelhem en Doetinchem. Hij staat langs de Meindertweg in de buurt van Halle-Nijdam. (zie nr 4 hiernaast)

Deze paal is net als andere palen uitgevoerd in gewassen beton; vierkant ca 25x25 cm; ca 1,80 m hoog; heeft alleen de plaatsnaam Doetinchem.

Deze grenspaal staat bij de ingang van het museum. Beide gemeentenamen maken duidelijk dat de paal op de grens van Zelhem en Doetinchem gestaan heeft.

Deze paal staat aan de achterkant van het museum; is van beton; heeft een afwijkende lettertype voor de plaatsnaam.

Het museum biedt bovendien plaats aan twee grenspalen die vroeger op de grens tussen Zelhem en Ruurlo hebben gestaan. Het zijn betonnen palen; vierkant ca 25x25 cm; ca 1,50 m hoog.