bij Eibergen

Een artikel over grenspalen tussen Neede en Eibergen beschrijft waar tijdens de kadastrale inmeting  in 1829 grensstenen zijn aangetroffen. Het artikel is uit 2016 en beschrijft 8 locaties. Op 5 daarvan is geen steen aangetroffen en steen 2 is verwijderd vanwege de aanleg van de autoweg N18. Steen 1 is een kei op het driepunt: Haaksbergen-Neede en Eibergen. Steen 4 is een harstenen paal westelijk van het Eibergse sportpark De Beijenkamp. Steen 7 is een nieuwe paal geplaatst door de Stichting Marke Mallem.

De verkenning vond plaats in juni 2021.

Steen 1: Keisteen:
Raakpunt van Haaksbergen en Eibergen, dus ook Overijssel en Gelderland (sinds 1814 een laakpunt tussen beide provincies), maar ook van de marken: Brammelo ( Haaksbergen), Hoonte ( Neede) en Mallem (Eibergen). In 1709 stond hier een markepaal. In 1825 werd de Keisteen vermeld.
De steen staat in de voortuin van boerderij De Munster. De bewoners wisten van de in de grond verzakte steen en hebben hem opgegraven. ca 50 à 60 cm hoog; mos en grijze korstmos.

Steen 4: hardsteen; ruw bewerkt; rechthoekig ca 25x20 cm; lengte ca 1,25 m; staat westelijk van sportpark De Beijenkamp

steen 7 Wapen van Marke Mallem

steen 7 Wapen Heer van Borculo

Wapen Heer Baron van Mulert