bij Eibergen

Een artikel over grenspalen tussen Neede en Eibergen beschrijft waar tijdens de kadastrale inmeting  in 1829 grensstenen zijn aangetroffen. Het artikel is uit 2016 en beschrijft 8 locaties. Op 5 daarvan is geen steen aangetroffen en steen 2 is verwijderd vanwege de aanleg van de autoweg N18. Steen 1 is een kei op het driepunt: Haaksbergen-Neede en Eibergen. Steen 4 is een harstenen paal westelijk van het Eibergse sportpark De Beijenkamp. Steen 7 is een nieuwe paal geplaatst door de Stichting Marke Mallem.

De verkenning vond plaats in juni 2021.