op de grens van Gelderland

Inleiding

Op de grens van de provincie Gelderland met de andere provincies staan diverse markeringen; meestal zijn het palen of stenen om de grens aan te geven. Soms zijn er andere doeleinden; bijvoorbeeld het begrenzen van onderhoudsstroken met betrekking tot dijkonderhoud. Daar waar een provinciale weg van de ene naar de andere provincie overgaat zijn vroeger in de wegberm grote grenspalen geplaatst. Daarmee werd de overgang in het eigendom en onderhoud van de weg vastgelegd. Van de genoemde dijkpalen staat er nergens één op de gelderse grens.

Soms valt een provinciegrens samen met een gemeentegrens en kan het dus voorkomen dat er gemeentegrenspalen op de provinciegrens staan. Dat kan ook voordoen bij markepalen die een marke begrenzen.

In de berm van Provinciale Wegen
Tijdens de Franse tijd werd al besloten tot de aanleg van een europees net van hoofdwegen. Door de nederlagen van Napoleon kwam dat niet van de grond. In het Koninkrijk der Nederlanden werd het uitgewerkt tot een Besluit van koning Willem I in 1818: een net van nationale hoofdwegen. De provincies kregen in rol in de uitwerking met geld van het rijk. Deels werden dat later provinciale wegen.
Verwacht mag worden dat de grenspalen geplaatst zijn zodra de weg gereed was. Dat was vaak in de veertiger jaren van de negentiende eeuw. Aldus werden vermoedelijk tussen 1840 en 1850  in de berm van deze wegen de provinciale grenzen gemarkeerd met een hardstenen paal.
Op de palen staan de namen van beide betrokken provincies. De palen zijn groot te noemen: hoogte ca 100cm vanaf een voet; diameter onderaan: ca 55cm; diameter bovenaan: ca 40 cm.
De namen van de provincies zijn óf uitgebeiteld óf de steen rondom de letters is weggebeiteld (verheven).

Gemeentelijke en andere grenspalen
De gemeentelijke palen op de provinciale grens zijn zeer divers in ontwerp, afmetingen, materiaal en uitvoering. Een toelichting volgt bij de desbetreffende markering. Dit geldt ook voor andere grenspalen of stenen.

Opbouw van dit onderdeel
Het begin van de beschrijving van de markering op de huidige Gelderse grens is de grens met Overijssel. Vanaf de oosthoek waar beide provincies ook aan Duitsland grenzen, wordt de grens westwaarts gevolgd. Bij Deventer krijgt deze een noordelijke richting tot Hattem. Vervolgens zuidwaarts. Er zijn geen grenspalen met de nieuwe provincie Flevoland; Utrecht komt in beeld in de buurt van Nijkerk. Dan volgen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

De verkenningen zijn gedaan in de jaren 2017 tot en met 2019.

DE GRENS MET OVERIJSSEL

Vanaf een hoekpunt in de Duits-Nederlandse grens ten noorden van Oldenburg gaat de Gelderse-Overijsselse grens in westelijke richting. Noordelijk ligt Haaksbergen en zuidelijk Eibergen. Zoals zo vaak zijn palen verdwenen. Er stonden sinds 1773 twee provinciale grenspalen als gevolg van een provinciale overeenkomst. Er is er nog één over: de zgn SteenenPaal; zwaar beschadigd; iets oostelijk van de weg naar Niekerk. Er zijn drie markepalen aanwezig en op het grenspunt Eibergen- Neede-Haaksbergen een kei. Dat is tevens een knikpunt in de Gelderse-Overijssels grens.
Op dit traject is het merkwaardig dat er ook gietijzeren paaltjes staan met het wapen van Haaksbergen tussen de Steenen Paal en de Krakeelsepaal alsmede nabij de Mallumse veenpaal.

De grenspalen van Neede op de grens met de buurgemeenten zijn weggehaald na de samenvoeging van gemeenten. Daardoor zijn ook gemeentelijke palen op de provincie grens niet meer aanwezig.

Langs de weg van Lochem naar Goor staat een provinciale paal in de berm nabij de Bolsbeek. Gemeentelijke palen zijn er niet; wel in de bebouwde kom van Deventer twee wegenpalen. De gemeente Deventer heeft de gemeentegrens gemarkeerd met betonnen palen, wit geschilderd plus het gemeente wapen. In de zuidwest hoek staan deze grensstenen tevens op de provinciegrens, daarom komen ze voor in deze verzameling.

De provinciale bermpalen zijn met rood aangegeven; de overige met een zwartstreepje.

 

 

 

 

 

 

 

 

SteenenPaal: geplaatst op 11 augustus 1773 door beide provincies bij de kruising van de provinciale grens met de weg naar Niekerk; zwaar beschadigd; provinciale wapens nauwelijks te onderkennen.

Krakeelse Paal herplaatst in mei 2017. Oorspronkelijk geplaatst in 1773 op het Twistveld met een tweede grenspaal. Zoekgeraakt en teruggevonden rond 1990 bij werkzaamheden aan Appelhofweg en beland in een voortuin. De grens ligt over het erf. Daarom is veiligheidshalve het restant van de paal aan een schuurmuur bevestigd.

grenspaal Haaksbergen Oostelijk van de Mallumse Veenpaal staat bij de splitsing van de Haaksbergense Binnenweg en de Postweg een gietijzeren paaltje; ca 50 cm hoog voorzien van het wapen van Haaksbergen

 

Hellekampspaal  Dit is een markepaal, markeert de marken Langelo  en Mallum; Gemaakt van Bentheimersteen; ca 2 m hoog; vierkant ca 50x50cm; ruw bewerkt; vergroeid geweest met boom; staat op rand van bos en akker

Mallumse veenpaal: Eveneens een markepaal tussen Langelo en Mallum;
Gemaakt van Bentheimersteen; ca 2 m hoog; vierkant ca 50x50cm; ruw bewerkt; staat in natuurgebied: heide met bomenranden; verhoogde verdedigingsrand is zichtbaar;.

Keisteen:
raakpunt van Haaksbergen en Eibergen, dus ook Overijssel en Gelderland (sinds 1814 een laakpunt tussen beide provincies), maar ook van de marken: Brammelo ( Haaksbergen), Hoonte ( Neede) en Mallem (Eibergen). In 1709 stond hier een markepaal. In 1825 werd de Keisteen vermeld.
De steen staat in de voortuin van boerderij De Munster. De bewoners wisten van de steen en hebben hem opgegraven. Mos en grijze korstmos; ca 50 à 60 cm hoog.

grenspaal Haaksbergen

Oost van Rietmolen (Neede) staat op een hoek van een kruispunt dit paaltje: gietijzer, ca 50 cm hoog, met het wapen van Haaksbergen.

wegenpaal

In de berm van de weg Lochem naar Goor nabij de Bolsbeek; duidelijk zichtbaar; halfhoog boven maaiveld; een scheur en kleine beschadigingen; overigens gaaf; tekst uitgebeiteld.

wegenpaal te Deventer

In de middenberm van de Zutphenseweg; niet meer op de grens; wel op de oorspronkelijke plek; driekwart hoog; kleine beschadigingen; tekst uitgebeiteld.

gemeentepaal Deventer

Oyseweg oost van Wilp
beton; rechthoekig ca. 40x15 cm; met gemeentewapen op witte ondergond; geen vermelding van aangrenzende gemeente.

 

gemeentepaal Deventer

zijpad van Wilpsedijk noord van Wilp
beton; rechthoekig ca. 40x15 cm; met gemeentewapen op witte ondergond; geen vermelding van aangrenzende gemeente.

gemeentepaal Deventer

Twelloseweg (toegang tot Steenen Kamer
beton; rechthoekig ca. 40x15 cm; met gemeentewapen op witte ondergond; geen vermelding van aangrenzende gemeente.

 

 

wegenpaal te Deventer

In het verlengde van de straat is een pont naar het centrum van Deventer; dus wellicht de oude plek; hoog boven de grond; een scheur zichtbaar; tekst uitgebeiteld.

 

gemeentepaal Deventer

op de Worp naast de provinciale paal
beton; rechthoekig ca. 40x15 cm; met gemeentewapen op witte ondergond; geen vermelding van aangrenzende gemeente; erg vuil en beschadigd.

gemeentepaal Deventer

IJsseldijk: noordwest punt gemeente
beton; rechthoekig ca. 40x15 cm; met gemeentewapen op witte ondergond; geen vermelding van aangrenzende gemeente.

gemeentepaal Epe -Olst

IJsseldijk (noord van Welsum) tussen huisnummers 115 en 117

De grenspaal lijkt op een kleine meerpaal. Niets bekend over jaar van plaatsing en andere locaties.

Een gietijzeren paaltje; ong 30 cm boven de grond; een bolvormige kop; daaronder een brede rand met de namen EPE en OLST; daaronder een geribbelde ronde staaf: diameter ong 10 cm;

DE GRENS MET UTRECHT

 

 

 

 

 

 

Op de grens met Utrecht staan weinig palen. Een gemeentelijke grensmarkering staat tussen Barneveld en Achterveld en tevens op de provinciale grens. Door de uitbreiding van Achterveld is de markering nu in de bebouwde kom komen te staan.
Langs de weg van Ede naar Renswoude staat een wegenpaal in de berm; evenals langs de weg Wageningen-Rhenen; oost van de Grebbeberg.
Op de Rijndijk staat vlakbij een paal in de gemeente/provinciegrens.

Verder naar het westen is de Rijn de grens; dus geen grenspalen.

wegenpaal tussen Wageningen en Rhenen

in de zuidberm; hoog boven de grond; gaaf; tekst verheven.

gemeentegrenspaal

tussen Barneveld en Achterveld; naast de kerk; een paddestoelvorm; beschadigd; ong 40 cm boven de grond; vermoedelijk van beton; in 2019 wit geschilderd (op oudere foto's groene hoed en witte steel). 

gemeentegrenspaal

tussen Wageningen en Rhenen

wegenpaal tussen Ede en Renswoude

noordberm; tamelijk diep in de grond; lijkt gaaf met lichtbeschadigde bovenkant; tekst verheven.

 

 

linkerfoto

gemeentegrenspaal

tussen Wageningen en Rhenen; oost van de Grebbeberg; op de Rijndijk; hardsteen; vierkant op bredere voet en puntige kop; geel korstmos; beschadigingen; ong 60 cm boven de grond; geen leesbare inscriptie. Op een tekening inzake de verbreding van de Grebbedijk dd september 1843 staat aangegeven: "steenen grenspaal". De paal is teruggeplaatst in 2009.

 

 

DE GRENS MET LIMBURG

Deze paal staat in de kom van Malden waar de grens de voormalige rijksweg oversteekt naar het oostelijke bosgebied van Groesbeek.

De paal staat half in een haag zodat het woord LIMBURG nauwelijks te zien is.

De vorm is gelijk aan de andere palen; onbeschadigd; niet al te hoog, maar wel goed zichtbaar.

De tekst is uitgebeiteld; er zit heel weinig korstmos op.