LANGS LIEMERS EN MONTFERLAND

(Met andere woorden tussen Achterhoek en Rijn)

 

Een ander Europa
Na de Napoleontische tijd werd Europa anders ingedeeld. Het Koninkrijk Pruissen werd een aangrenzende staat voor het, ook nieuwe, Koninkrijk de Nederlanden: Nederland, België en Luxemburg. De grens tussen beiden werd vastgelegd in het Tractaat van Aken (1816). Als begin voor de nummering van de grenspalen koos men voor Luxemburg: paal nr 1, en het eind op de grens van Gelderland en Overijssel: paal 832. De in 1766 vastgelegde grens met de Achterhoek bleef nagenoeg ongewijzigd. Elders moest er opnieuw worden gemeten en palen geplaatst. Besloten werd tot houten palen op hoofd punten. 

Aanvullende afspraak in 1848
Al betrekkelijk snel (globaal tussen 1822 en 1825) werd geconstateerd dat de palen slecht werden. Na veel overleg, voorstellen over steensoort, vorm ed werd in 1847 besloten dat er bij een noodzaak tot vervanging stenen palen zouden moeten komen. Een inspectieverslag uit 1851 toont dat het merendeel der palen dan al van hardsteen is. Dat betekent dat deze stenen palen tussen globaal 1848 en 1851 geplaatst zijn. Een aantal palen nabij Gendringen is nog van hout maar moet wel vervangen worden. Waarschijnlijk is dat op deze locaties de palen al snel vervangen zijn door een tweede serie houten palen. Daarom is later pas de vervanging door stenen exemplaren voorgesteld.
De nog aanwezige stenen palen zijn in ieder geval later dan 1816 geplaatst en niet direct na het grensverdrag.