grensstenen 1766 langs Winterswijk

Achtergrond informatie

De markering van de grens
Op een gegeven moment wordt de noodzaak gevoeld een grens nauwkeurig te beschrijven en vast te leggen in het veld. Na de Vrede van Münster (1648) werden er “staatsgrenzen” ingemeten en op kaart vastgelegd. Zo ook tussen het Hertogdom Gelre en het Bisdom Münster. Dat bleek niet voldoende, want er bleven (kleine) grensconflicten en er bleef getwist worden over de ligging. Gelre en Münster overlegden in 1732 over een gezamenlijke vastlegging, maar kwamen er niet helemaal uit. Deels wel, want in 1753 werden twee houten palen vervangen door grensstenen ter hoogte van Ratum: de zgn Vitussteen en de Hakensteen.

Een conferentie in het klooster van Burlo leidde op 19 october 1765 tot een verdrag. Belangrijkste afspraken zijn:
1: de grens zal ingemeten worden door een gelderse en münsterse landmeter gezamenlijk;
2: het wordt een stenen grensmarkering.

Bronnen: Gelders Archief: diverse verslagen van inspecties
               H. Agterhof: "De grens in de Achterhoek"
               H. Terhalle: "Zur Geschichte der westfälisch-niederländischen Grenze"

De verkenningen liepen van 2013 tot 1016.

 

De stenen uit 1766 
In 1766 konden de grensstenen feitelijk geplaatst worden. De Münsterse overheid zou de plaatsing regelen. Gekozen werd voor stenen van zandsteen uit de Bentheimersteengroeve en die in Ahaus te bewerken. Het plaatsen begon op 20 september 1766 en eindigde op 8 october 1766.

Er zijn twee typen stenen.
1: wapenstenen: grotere hoofdstenen (op belangrijke locaties) met wapens van Gelre en Münster. Onder het Gelderse wapen staat het jaartal 1766 en volgnummer, bijv. n 140. Onder het Münsterse wapen staat niets. 
2: letterstenen: kleinere stenen (op ondergeschikte punten) met de landsinitialen G en M. Deze stenen hebben geen wapens, wel het jaartal en het volgnummer. De Gelderse kant toont een “G”  en daaronder 1766 en het volgnummer. Aan de andere zijde is een “M” uitgebeiteld.

Het Gelderse wapen en de G staan gericht naar Gelre en de M en het Münsterse wapen naar Münster. De afmetingen van de stenen en palen zijn goed te zien in het Winterwijkse museum: De Fabriek, waar een aantal opgesteld is. In 1766 staan er uiteindelijk 188 stenen op de grens en in 2016 nog 140.

 De eerste grenssteen staat op het punt waar Gelderland, Münster en Overijssel elkaar raken. Dat is iets noordelijk van het gehucht Niekerk. De laatste stond zuidelijk van Dinxperlo bij de Rietstapperbrug, maar is verdwenen.

 

Tractaat van Kleef 1817
Na het tijdperk van Napoleon ontstonden er nieuwe landen, zoals het Koninkrijk Pruissen oostelijk van het Koninkrijk der Nederlanden. In het Tractaat van Kleef in 1817 is de grens tussen beide landen nader geregeld. Voor het begin van de markering van de grens “Nederland-Pruissen” is gekozen voor het zuidelijkste punt in Luxemburg bij Schengen aan de Moezel. Daar kwam paal 1 te staan en de laatste paal (nr 832) op het punt: Gelderland-Overijssel-Pruissen. Tussenpunten waren er toen niet. Vastgesteld werd dat de grens langs de Achterhoek uit 1765 geen aanpassing nodig had. De nummering langs de Achterhoek loopt van 730 tot en met 832. Wellicht vanwege de kosten werd gekozen voor geverfde houten palen. Al gauw wordt gerapporteerd dat de houten palen vergaan waren of vernield.          

Hardstenen palen of obelisken
In 1847 werd besloten over te gaan naar hardstenen palen zodra de houten paal in slechte staat was. Omdat dit gebeurde tijdens de Bismarckregering worden deze stenen palen Bismarckpalen genoemd. Vanwege de vorm heten ze ook wel “obelisken”. De palen zijn gehouwen uit hardsteen en komen uit verschillende groeven: basaltlava en blauwbasalt. De min of meer gemiddelde doorsnede is 26x26 cm. De lengte van de obelisken is globaal 200 cm. Door het tijdsverschil van vervaardiging en plaatsing zijn er verschillen in de vormgeving: de bewerking, de wijze van de belettering en de doorsnede. In totaal zijn langs de Achterhoek 103 obelisken geplaatst zijn alsmede op tussenpunten toegevoegd 10 ; in totaal 113 obelisken. Nu staan er nog  90.

Kadasterpalen

Aan het einde van de negentiende eeuw kwamen er suggesties om nieuwe palen te vervaardigen van beton. Dat is ingevoerd in de twintigste eeuw. Omdat het kadaster belast is met het toezicht op de grenspalen, worden de betonnen palen kadasterpalen genoemd. Bij de uitwerking in 1965 van het vigerende grensverdrag wordt de markering voortaan verdeeld in hoofdpunten en tussenliggende nevenpunten. Hoofdpunten zijn knikpunten van de grenslijn of nodig omdat het volgende hoofdpunt niet te zien is. De nevenpunten krijgen achter het nummer van het hoofdpunt een letter: A, B, C, enz.

Samenvattend staan er op de nederlands-duitse grens langs de Achterhoek drie typen stenen markeringen: de grensstenen volgens het Verdrag van Burlo (1765), de hardstenen palen volgens het Tractaat van Kleef (1817) en diverse tussenstenen die later nodig bleken en de kadasterpalen.

 

Hierna volgen foto's van de aanwezige grensstenen langs Winterswijk vanaf de grens met Eibergen tot en met de grens met Aalten/Dinxperlo.

 

van grens met Eibergen richting Ratum: noordwest van Meddo

wapensteen 51

locatie 800A; komt van 800; vervangen door betonnen paal; één van de mooiste stenen

lettersteen 54

locatie 798A; niet verplaatst; staat in sloot

lettersteen 56

locatie 797A; niet verplaatst

lettersteen 58

locatie 796B; niet verplaatst; sterk verweerd

van grens met Eibergen richting Ratum: noordoost van Meddo

wapensteen 59

locatie 796A; komt van 796; redelijk gaaf

lettersteen 60

locatie 795B; niet verplaatst

lettersteen 61

locatie 795A; niet verplaatst

lettersteen 63

locatie 794; niet verplaatst

lettersteen 65

locatie 793B; niet verplaatst

 

lettersteen 67

locatie 793D; komt van 793; staat naast kerkepad naar Vreden

wapensteen 66

locatie 793A; niet verplaatst

 

lettersteen 68

locatie 792D; niet verplaatst

 

wapensteen 76

locatie 792C; komt van 789

wapensteen 74

locatie 792B; komt van 790; vervangen door obelisk 790

lettersteen 72

locatie 792B; niet verplaatst

wapensteen 70

locatie 791B; niet verplaatst

langs Ratum: noordelijk

lettersteen 75

locatie 789A; niet verplaatst; sterk verweerd

lettersteen 77

locatie 788E; niet verplaatst; gaaf

wapensteen 85

locatie 788D; komt van 785

wapensteen 78

locatie 788A; niet verplaatst; gaaf

wapensteen 79: geplaatst in 1753 na een eerder convenant; met een rijkere bewerking: rococostijl; aangepast in 1766 met de toevoeging "Renovatum 1753" en aangevuld met jaartal 1766 en volgnummer 79 op de zijkant; te mooi om het bij één foto te laten. De steen wordt Vitussteen genoemd.

lettersteen 80

locatie 787B; relatief hoog boven de grond

 

wapensteen 81

locatie 787A; komt van 787; op kommiezenpad; vervangen door obelisk

 

lettersteen 93

locatie 786E; komt van 780; vervangen door obelisk; zwaar beschadigd

wapensteen 82

locatie 786C; niet verplaatst

wapensteen 83

locatie 786A; komt van 786

langs Ratum: zuidelijk

wapensteen 84

locatie 785A; niet verplaatst

wapensteen 86                                     wapen van Gelre

locatie 785B; net als wapensteen 79 verplaatst na een eerder convenant  in1732 en in 1766 qua tekst ed aangepast in 1766;

                                           wapen van Münster

wordt Hakensteen genoemd.

wapensteen 87

locatie 784A; verplaatst na grenscorrectie vanaf 784

wapensteen 88

locatie 783A; niet verplaatst

 

wapensteen 89

locatie 783; niet verplaatst

lettersteen 91

locatie 781B; niet verplaatst

wapensteen 90

locatie 781A; komt van 782

Kotten-noord vanaf grens met Ratum

wapensteen 92

locatie 781; niet verplaatst; met deel fundering

wapensteen 109

locatie 780A; komt van 769; dat zit een afstand van ca 7 km tussen

wapensteen 95

locatie 779A; komt van 779

 

wapensteen 101

locatie 776B; komt van 773; in privétuin

wapensteen 96

locatie 778A; niet verplaatst

 

wapensteen 99

locatie 775; niet verplaatst

 

wapensteen 97

locatie 777A; komt van 778

 

lettersteen 102

locatie 774B; komt van 772

 

lettersteen 98

locatie 776C; komt van 777; ligt op de oever van de Bovenslinge

wapensteen 100

locatie 774A; komt van 774

in 2020 is de steen omhoog gehaald, schoongemaakt en herplaatst door vrijwilligers van museum Winterswijk

Kotten zuid; naar grens met Wooldse-veen

lettersteen 103

locatie 103; niet verplaatst, maar ligt naast een boom op ca 10 m van de grens

wapensteen 104

locatie 771; niet verplaatst

 

 

wapensteen 107

locatie 769B; niet verplaatst

wapensteen 104 1/2

locatie 770; tijdens het plaatsen werd ontdekt dat een locatie overgeslagen was; de oplossing: een steen met nummer 104 1/2

wapensteen 108

locatie 769A; niet verplaatst

wapensteen 105

locatie 769D; niet verplaatst

wapensteen 106

locatie 769C; niet verplaatst

in het Wooldse veen: veel stenen

 

wapensteen 110

locatie 768J; niet verplaatst

wapensteen 111

locatie 768H; niet verplaatst

wapensteen 112

teruggevonden in prive tuin; teruggeplaatst in 2019

wapensteen 114

locatie 768E; niet verplaatst

wapensteen 115

locatie 768 D; niet verplaatst

wapensteen 116

locatie 768C: niet verplaatst

wapensteen 117

locatie 768B; niet verplaatst

wapensteen 118

locatie 768A; niet verplaatst

wapensteen 119
locatie 768 ; niet verplaatst

wapensteen 120

locatie 767E; niet verplaatst 

wapensteen 121

locatie 767D; niet verplaatst; op afstand gefotografeerd

wapensteen 122

locatie 767C; niet verplaatst

 

wapensteen 123

locatie 767B; niet verplaatst; op gemetselde kolom

wapensteen 124

locatie 767A; niet verplaatst; goed zichtbaar is de stalen plaat op de baksteen kolom

wapensteen 126

locatie 766O; niet verplaatst

 

wapensteen 127 

locatie 766N; niet verplaatst

wapensteen 128

locatie 766M; niet verplaatst

In het WooldseVeen zakten de stenen soms diep weg. Om de stenen weer in het zicht te krijgen is er, waar nodig,  een gemetselde fundering gemaakt; afgedekt met een stalen plaat.

Dit zijn de wapenstenen 129, 130 en 131 op de locaties 766L, 766K en 766J. De grote gele cijfers schijnen er op gespoten te zijn door jagers
om oriëntatiepunten te hebben.                                                                                                                                                                                                   wapensteen 132 niet verplaatst locatie 766H

wapensteen 133

locatie 766G: niet verplaatst

wapensteen 137

locatie 766C; niet verplaatst

wapensteen 134

locatie 766F; niet verplaatst

wapensteen 138

locatie 766B; niet verplaatst

wapensteen 135

locatie 766 E: niet verplaatst

wapensteen  139

locatie 766A; niet verplaatst

wapensteen 136

locatie 766D; niet verplaatst

wapensteen 140

locatie 766; niet verplaatst; één van de mooiste stenen

Woold vanaf Wooldse Veen tot grens met Aalten

lettersteen 141

locatie 765A; niet verplaatst

wapensteen 142

locatie 765; niet verplaatst

twee verplaatste wapenstenen met een beekje ertussen, de voorste (nr 148) staat in Duitsland; de andere heeft nr 147

wapensteen 147

locatie 61A; komt stond op 762; deze steen staat aan de Duitse kant

wapensteen 148

locatie 761A; komt van 761; dit is de nederlandse kant

wapensteen 149

locatie 760B; komt van 760E; ligt nu in de beek; duitse kant; tegenover steen 150

wapensteen 150

locatie 760B; niet verplaatst; is de nederlandse kant

wapensteen 158

locatie 759C; nummer niet duidelijk te zien; nr 158; komt dan van 756C

wapensteen 151

locatie 760A; niet verplaatst 

 

wapensteen 154

locatie 759B; niet verplaatst

wapensteen 152

locatie 760; niet verplaatst

 

wapensteen 155

locatie 759A; niet verplaatst

wapensteen 153

locatie 759D;niet verplaatst

 

wapensteen 157

locatie 756E; stond op 758

GRENSSTENEN NAAR MUSEA

In 1960 werd het vigerende grensverdrag tussen Nederland en Duitsland bijgesteld. Naast enkele grenscorrecties werd overeengekomen de grens en de markeringen voortaan te beheren door kadastrale ambtenaren van beide landen. Eén van de gevolgen van de eerste gezamenlijke inspectie was het opheffen van de dubbele markering. Op meerdere punten stonden naast elkaar zowel een oude steen als een obelisk. Meestal werd de oude steen verwijderd, elders op de grens geplaatst of geschonken aan musea. Dit is rond 1965 gedaan.

Op het traject langs Winterswijk waren het de letterstenen 49, 50, 52, 53, 55, 57, 62, de wapensteen 144, de bijzondere steen 157 ½ en lettersteen 145.

wapensteen 144

niet naar een museum, maar naar het grasveld voor een boerderij in Vardingholt

wapensteen 158 1/2

Geschonken aan het Belastingmuseum Rotterdam; ligt anno 2017 in depot.
Tijdens de plaatsing in 1766 bleek dat hier een locatie overgeslagen  
was. De oplossing: een reservelettersteen met nummer 157aan de onbewerkte    
onderkant voorzien van de beide wapens en het nummer 158 1/2. 
Vervolgens werd de steen ondersteboven geplaatst. 

lettersteen 49
stond zuid van Zwilbroek Ven

lettersteen 55 
stond noord van Meddo

lettersteen 50
stond zuid van Zwilbroek Ven

lettersteen 57 
stond noord van Meddo

lettersteen 52
stond noord van Meddo

lettersteen 62
stond noord van Meddo

lettersteen 53 
stond noord van Meddo

lettersteen 145
stond zuid west van Woold