Wooldse veen

         locatie 766 - 767                                

        locatie  767A - 768J

De volgende foto verschijnt door op de reeks kleinere foto’s te klikken.

Overzichtskaart:

zeskantvorm is steen uit 1766; pijlvorm is obelisk; open driehoek is andersoortig.

 

Bijzonderheden:

In het Wooldse Veen liep de grens zeer grillig. Dus staan er veel stenen en dicht bij elkaar. Sommige zijn nauwelijks beschadigd en schoon gebleven. Andere zijn sterk beschadigd door het aanscherpen van de turfspades aan de steen. De veengrond heeft er toe geleid dat er vaak iets gedaan moest worden om wegzakken van de stenen te voorkomen. Uiteindelijk is een aantal op een gemetselde en gefundeerde kolom geplaatst. Zoals hieronder locatie 767A. Andere stenen zijn van een betonnen of gemetselde fundering voorzien.

In dit traject staan slechts twee obelisken; obelisk 767 op locatie 767 en obelisk 113 op locatie 768F. Dit nummer 113 correspondeert met de oude nummering, hetgeen aangeeft dat deze grenspaal geplaatst is om een wapensteen te vervangen op een naar verhouding vroeg tijdstip.  Obelisk 766 is verplaatst naar het Museum in Winterswijk.

Opvallend is dat de steen 786G nog wel gefotografeerd is door grensstenen zoekers een tiental jaren geleden, maar nu ondertussen verdwenen is. De steen ondertussen teruggevonden en herplaatst. Zie de Aanvulling aan het einde van deze toelichting.

In deze sectie zijn geen stenen naar een andere grenslocatie verplaatst.

gemetselde kolom

betonnen voet

gemetselde voet

obelisk 767

obelisk 113

Aanvulling

Bij toeval werd de wapensteen 112 ontdekt in een privetuin. Aanvankelijk wilden de bewoonster de steen niet afstaan. Na haar verhuizing lukte dat wel, het geen in 2020 gebeurd is.