Woold

locatie 756A - locatie 760

         locatie 760A - locatie 765A

De volgende foto verschijnt door op de reeks kleinere foto’s te klikken.

Overzichtskaart 

zeskantvorm is steen uit 1766; pijlvorm is obelisk; open driehoek is andersoortig.

 

 

 

 

Bijzonderheden:

Steen 157 1/2
Bij het daadwerkelijk plaatsen van de stenen vond men dat tussen de stenen 157 en 158 de knik in de grens te groot was om er geen steen te hebben staan. Maar een aantal volgende stenen stond er al. Dus werd een steen met nummer 157 1/2 vervaardigd van een reservesteen. Deze steen is in 1972 geschonken aan het Belastingmuseum te Rotterdam. Nadere  inspectie aldaar heeft uitgewezen dat men een lettersteen die reserve was, genomen heeft, die ondersteboven gezet en daar de wapens en inscripties aangebracht. Later bleek steen 158 verdwenen te zijn en heeft men het nummer 157 veranderd in 158 en de 1/2 en de 7 wat verdoezeld. De steen met het nieuwe nummer is toen geplaatst op de plek van de verdwenen steen.

Grens midden in beek
Bijzonder is dat in dit traject twee keer de grens midden in een beek ligt. Dan staat er dan meestal op beide oevers een paal of steen. Bij de westelijke beek; de Dambeek, zijn Nederland en Pruissen overeengekomen dat de beek deels recht getrokken moest worden en te markeren met meer palen dan voorheen. Op de locaties 758E en 758H zijn deze kleinere stenen palen bewaard gebleven.
Verderop bevindt zich de Wooldswaterleiding. Hieronder zijn de mooiste duo's te zien; op de linker foto ligt één der stenen in het water. 

Op locatie 764A staat een steen die afwijkt van de letterstenen. Een inspectie in 1817 vermeldt wel de afwijkende vorm en inscriptie, maar er is geen verklaring voor het verschil in vorm. Hiernaast is deze steen afgebeeld. Het volgnummer klopt met de volgorde van 1766. De letter "P" verwijst ongetwijfeld naar Pruissen.

Naar verhouding staan er met name langs de beken veel betonnen palen.

nieuw nr 758E: rond 1880 geplaatst

nieuw nr 758H: rond 1880 geplaatst

nieuw nr 764A: afwijkende lettersteen; waarschijnlijk de "P" Pruissen dus geplaatsts na 1815

kadasterpaal (beton) klein formaat

kadasterpaal (beton) groot formaat

nieuw nr 760: wapensteen 150 en nr 149 in de beek

nieuw nr 761: obelisken 760 en 671

nieuw nr 761A: wapenstenen 147 en 148

Verplaatsingen
wapenstenen: nummer 157 is verplaatst naar locatie 756E; 156 is verplaatst naar locatie 759C; 149 naar locatie 760B; 148 naar locatie 761A en steen 147 naar locatie 761A. Alle verplaatsingen gingen over een geringe afstand, maximaal over een paar honderd meter. 
letterstenen: steen 145 is in het Winterswijkse museum terecht gekomen. 
obelisken: obelisken 758 en 760 zijn over geringe afstand verplaatst en 765 naar het museum in Winterswijk.