Ratum

locatie 781A - locatie 786B                               

 locatie 786C - locatie 790

De volgende foto verschijnt door op de reeks kleinere foto’s te klikken.

Ratum noord

 

Overzichtskaarten:

zeskantvorm is steen uit 1766;
pijlvorm is obelisk; open driehoek is andersoortig.

Ratum zuid

 

 

Bijzonderheden:

Hakensteen uit 1753
Locatie 784A is een groene grensovergang en er staat een fraaie wapensteen. Iets noordelijker (locatie 784B) is een zeer bijzondere steen. Bij eerdere besprekingen werd hier al besloten een stenen paal te plaatsen. Het is een zgn Hakenpaal van Bentheimersteen, fraai bewerkt met mooi gevormde wapens van beide partijen en geplaatst in 1753. Het volgnummer in de 1766 serie is 86. Dat staat op de zijkant, terwijl op de voorkant de term "renovatum" toegevoegd is bij het jaartal 1753. Daarmee is deze steen, samen met de steen op locatie 788, het voorbeeld geworden voor de stenen uit 1766. Die zijn wel soberder uitgevoerd.

Op locatie 786D staat een obelisk met het naamplaatje over het uitgehouwen nummer heen. Het is dus onduidelijk welke obelisk dit is.

St-Vitussteen uit 1753
Locatie 788 is de plaats van de andere steen uit 1753 met de naam St-Vitussteen. Vermoedelijk heeft de naam te maken met een begrenzing van de St-Vitusparochie. Net als steen 86 heeft deze steen afbeeldingen van beide wapens in rococostijl en op de zijkant het nummer uit 1766: 79.

Twee obelisken staan op een plek waar beekjes zich splitsen: locaties 786 en 790.

Dit traject kent vier betonpalen.

nieuw nr 784A: wapensteen 87

nieuw nr 784: was steen 87

nieuw nr 784B: oudere steen uit 1753; nu nr 86

nieuw nr 786C: langs het Kommiesenpad

nieuw nr 788: St Vitus-steen uit 1753 met Gelders wapen

nieuw nr 788E: gave lettersteen 77

nieuw nr 788: St Vitus-steen uit 1753 met Münsters wapen

nieuw nr 789A: verweerde lettersteen

nieuw nr 788: St Vitus-steen uit 1753; op zijkant "1766" nr 79

nieuw nr 786: obelisk tussen beekjes

Verplaatsingen
wapenstenen: 90 naar locatie 781A (ernaast); 87 naar locatie 784A (ernaast); 85 naar locatie 788D (ca 3 km verder); 83 naar locatie 786A (ernaast); 81 naar locatie 787A (ernaast); 76 naar locatie 792C (over ca. 2,5 km); 74 naar locatie 792C over ca. 2,5 km);
letterstenen: in dit traject zijn geen letterstenen verplaatst.
obelisken: enkele verplaatsingen over geringe afstand.