Meddo

             locatie 790A - locatie 795                              

         locatie 795A - locatie 803

De volgende foto verschijnt door op de reeks kleinere foto’s te klikken.

Meddo west

Overzichtskaarten: zeskantvorm is steen uit 1766; pijlvorm is obelisk; open driehoek is andersoortig.

Meddo oost

Bijzonderheden

De GELRIA-paal
Op locatie 790A staat een zeer bijzondere paal. Uitgebeiteld is het woord GELRIA. Diepboringen voor de Tweede Wereldoorlog hadden uitgewezen dat op bereikbare diepte steenzout, steenkolen en aardolie aanwezig waren. Gelria kreeg concessie voor de ontginning van steenkolen, steenzout en andere delfstoffen. De oppervlakte van het concessieveld werd vastgesteld en afgezet met tien grenspalen. Alleen deze is er nog, staande op de rijksgrens. Een feitelijke exploitatie is nooit ontstaan. De paal is een tussenpaal geworden en tevens een gemeentelijk monument.

Obelisken met laag nummer
De obelisk op locatie 791A heeft het nummer 72 uit de reeks van 1766; omdat het in de andere serie geen hoofdpunt was. Locatie 792A laat hetzelfde zien: de obelisk toont het "oude" volgnummer 69. De obelisk op locatie 793C heeft ook een oud nummer: 64.

Locatie 792B, oost van de weg Winterswijk-Vreden kent twee stenen; diep weggezakt: wapensteen 74 en lettersteen 72. Deze stenen zijn verplaatst; steen 74 komt van locatie 790 (afstand ca 2 km) en steen 72 van locatie 791 (afstand ca. 1,3 km).

Compensatieknik
Op locatie 793D staat steen 67 in een knik in de grens. Deze knik is een latere verandering om de boeren van Vreden te compenseren. Deze hadden weiderechten aan de Gelderse kant, maar konden na de grensvaststelling daarvan geen gebruik meer maken.

Langs het Zwilbroekerveen
Locatie 799A heeft weer een obelisk met een oud nummer: 52; op locatie 800 staat de enige betonnen paal in deze sectie. Het was de plaats van de wapensteen 51: de zgn Vaenepaol, die nu staat op locatie 800A. Op locatie 803 stond de Hakensteen: wapensteen 48 die noordelijk verplaatst is naar locatie 803A. De plaats voor wapensteen 48 is een compromis tussen de partijen. Nu staat obelisk 803 op het raakpunt van Winterwijk en Eibergen.

nieuw nr 790A: Gelriapaal

nieuw nr 792A; oud nr 69

nieuw nr 792B: twee stenen naast elkaar; 74 en 72

nieuw nr 800A: Vaenepaol steen nr 51

nieuw nr 803: obelisk 803

Verplaatsingen
wapenstenen: 59 naar locatie 796A en vervangen door obelisk 796; 51 naar locatie 800A en vervangen door een betonpaal; 48 naar locatie locatie 803A. Dit zijn alle kleine verplaatsingen: enkele 100-den meters.
letterstenen: 72 naar 792B; 67 naar locatie 793D; nrs 62, 57, 55, 53, 52, 50 en 49 naar het museum in Winterswijk;
obelisken: in dit deel zijn geen obelisken verplaatst.

Opstelling van letterstenen en obelisken bij Museum De Fabriek te Winterswijk