Rekken  

           locatie 815 - locatie 821                         

           locatie 821A - locatie 825A

De volgende foto verschijnt door op de reeks kleinere foto’s te klikken.

                                                                                                                                                                    overzichtskaart

Bijzonderheden

Veel stenen dicht bij elkaar
Opvallend is dat op iets meer dan 3 km 27 stenen en palen staan en tevens relatief veel langs een pad of weg. Slechts twee ervan zijn betonnen palen. Kennelijk was dit grensdeel belangrijk, want er stonden maar twee letterstenen; 27 en 29. Steen 27 is vervangen door een betonpaal en zelf verplaatst naar de naastliggende locatie: 816B. Merkwaardig is de witte schimmel op meerdere stenen langs de asfaltweg. Eén steen, vermoedelijk nr 17, staat op een erf. De boerderij erbij lijkt in beide landen te staan.
Verderop, richting Berkel, zijn twee stenen diep weggezakt. Indien er niets aangepast is, zijn dat de nummers 14 en 15, maar ze zijn te diep weggezakt om de nummers te kunnen zien. 
Duo's ter weerszijde van de Berkel
Dan volgt een duo obelisken om aan te geven dat de grens in het midden van de Berkel ligt: nieuwe nrs: 24DL en 24NL. Het uitgebeitelde nummer op 24DL is niet te zien; van 24NL is het 827. Of deze obelisk komt van locatie 827 is niet vast te stellen omdat aldaar het nummerplaatje over het uitgebeitelde nummer zit. Hierna komt het tweede duo: wapensteen nr 41 op 825NL en wapensteen 10 op 825DL.

Twee obelisken zijn onthoofd: locaties 819 en 821. De oorspronkelijke nummers zijn dus onbekend.
Wat staat er nog?
Over dit traject staan er nog 15 wapenstenen op de grens, waarvan negen op de oude plaats. Met onbekende bestemming gaat het om drie stenen 11, 13 en 23.
Er waren twee letterstenen geplaatst, één staat nog op de grens; de ander is verdwenen.
Van de obelisken staan er nog acht en zijn er vijf verdwenen.

zeskantvorm is steen uit 1766; pijlvorm is obelisk; open driehoek is andersoortig.

816B: de enige lettersteen; nr 27

822: geel en grijs steenmos

821: nummer onbekend

822A: wapensteen 17 op erf

820A: schimmel op steen nr 21

823A: wapensteen nr 14

820B: gave wapensteen  nr 20

823: wapensteen nr 15

821A: gave wapensteen  nr 18

825NL/DL: 2 wapen-stenen: nu 41 en 10