Grenspalen Nederland-Duitsland

langs de Achterhoek.

 

 

De opbouw van dit deel van de site
Eerst is er een algemeen gedeelte dat over de gehele Achterhoekse grens gaat. Het geeft informatie over de convenanten tussen Gelre en Münster,  de typen stenen en palen en de situatie na 1817: het Koninkrijk der Nederlanden en Koninkrijk Pruissen. Vanwege de grote lengte (rond 63 km) zijn daarna de gemeenten Dinxperlo-Aalten, Winterswijk en (voormalig) Eibergen apart beschreven. De gemeenten zijn onderverdeeld in deeltrajecten, waarin alle foto’s van de stenen en palen opgenomen zijn alsmede  bijzonderheden inzake verplaatsingen langs de grens of zelfs verhuizingen naar andere plaatsen. De verkenningen zijn gedaan tussen 2013 en 2016.